Тренажер ARC серии Platinum SL/Platinum SL сериясындагы ARC тренажору

Life Fitness
ICLSTB SL
1265888,00
сом
1582360,00
сом
ПОД ЗАКАЗ/ЗАКАЗ КЫЛУУ

ARC Total Body позволяет задействовать мышцы всего тела и совмещает три тренажера в одном. При малых уклонах педалей он имитирует скольжение, как на лыжном тренажере, при средних — шаг, как на эллиптическом тренажере, при высоких — как на степпере или скалолазной стенке. В разных режимах задействуются разные группы мышц. Запатентованное движение ног по дуге позволяет максимально увеличить расход калорий за одну тренировку при минимальной нагрузке на суставы. При использовании рукоятей в работу включаются также мышцы верхней части тела.

Консоль SL предлагает интуитивно понятный интерфейс в сочетании с утонченной премиальной эстетикой и широкими возможностями для тренировок пользователей любого уровня подготовки.

  • Разнообразие тренировок
ARC Total Body совмещает три тренажера в одном: лыжный, эллиптический кросс-тренажер и степпер. Можно включить в работу мышцы всего тела при работе рукоятями.
  • Для широкого круга пользователей
Благодаря отсутствию ударной нагрузки тренировки на ARC Total Body доступны людям, проходящим реабилитацию. А большой диапазон мощности до 1200 ватт предоставляет возможности для прогресса опытным любителям фитнеса и профессиональным спортсменам.
  • Комфорт
Изогнутые рукояти для разных хватов позволяют занять удобное положение пользователям любого роста.
  • Кнопки регулировки сопротивления на рукоятях
— можно быстро менять уровень нагрузки, не отвлекаясь от процесса тренировки.
  • Мониторинг пульса
Контактные датчики пульса на рукоятях и возможность подключения беспроводных датчиков пульса.
  • Эффективные и безопасные тренировки
Ноги движутся по запатентованным дуговым траекториям, за счет чего при максимальном расходе калорий оказывается минимальное воздействие на суставы.

___________________________________________

ARC Total Body бүт дененин булчуңдарын иштетүүгө  мүмкүндүк берет жана үч тренажорду бирөөнө бириктирет. Педальдардын аз эңкейиштеринде, ал лыжа тренажорундагыдай сыйгалалууну имитация кылат, орточодо – кадам эллиптикалык тренажордогудай, бийиктерде — тепкич же аска дубалындагыдай.
Ар кандай режимдерде ар башка булчуң топторун ишке кирет. Арка боюнча буттардын патенттелген кыймылы – бир машыгуу учурунда, муундарга минималдуу жүк келтирүүдө, калорийлердин кетүүсүн максималдуу түрдө  көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Туткаларды иште колдонууда дененин үстүнкү булчуңдары да ишке кирет.

SL консолу кылдат премиалдык эстетика жана бардык даярдык деңгээлиндеги колдонуучулар үчүн машыгуулардын кеңири мүмкүнчүлүктөрү менен айкалышкан, интуитивдик жактан түшүнүктүү интерфейсти сунуштайт.

ARC Total Body машыгууларынын ар түрдүүлүгү үч тренажорду бирөөнө бириктирет: лыжа, эллиптикалык кросс-тренажор жана тепкич. Туткалар менен иштөөдө, бүт дене булчуңдарын ишке киргизүү мүмкүн.

Колдонуучулардын кеңири чөйрөсү үчүн
Сокку жүктөөнүн жоктугунан улам, ARC Total Body боюнча машыгуулар реабилитациядан өтүп жаткан адамдар үчүн жеткиликтүү. Ал эми 1200 ваттга чейинки кубаттуулуктун чоң диапазону фитнестин тажрыйбалуу сүйүүчүлөрүнө жана чебер спортчуларга прогресс үчүн мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт.

Ыңгайлуулук
Ар кандай кармоолор үчүн ийилген туткалар ар түрдүү узундуктагы (бой) колдонуучулар үчүн ыңгайлуу абалга турууга шарт түзөт.

Туткалардагы каршылыкты жөндөө баскычтары – машыгуу процессинен алаксыбастан, жүк келтирүү деңгээлин тез өзгөртсө болот.

Пульсту көзөмөлдөө
Туткалардагы пульстун контакттык датчиктери жана зымсыз пульс датчиктерин туташтыруу мүмкүнчүлүгү.

Натыйжалуу жана коопсуз машыгуулар
Буттар патенттелген арка траекториялары боюнча жылат, анын аркасы менен, калорийлерди максималдуу түрдө кетирүүдө, муундарга минималдуу түрдө таасир келет.

Вид/Түрү: Кардиотренажеры/Кардиотренажорлор

Назначение/Дайындоо: Тренажеры для дома/Үй үчүн тренажорлор

Тип/Тиби: Тренажеры ARC/ARC тренажорлору