Кросс-тренажер серии Platinum D Консоль 16" HD/Platinum D Консол 16” HD сериясынын кросс-тренажору

Life Fitness
CSXD Discover SE3 HD
1494232,00
сом
1867790,00
сом
В версии Deluxe предусмотрены дополнительные возможности для комфорта пользователей: удобные клавиши регулировки нагрузки находятся на рукоятях, мягкое покрытие на педалях FlexForm™ помогает сделать движения еще более плавными.

Благодаря плавности и естественности траекторий движения, выверенных в ходе многолетних исследований, эти тренажеры позволяют проводить щадящие и при этом эффективные занятия. Свободное пространство без препятствий для коленей, увеличенные нескользящие педали и эргономичные рукояти обеспечивают комфорт пользователям любого роста. 

  • Естественные движения
Оптимальная длина шага 51 см и плавная и естественная фиксированная траектория движения, рассчитанная в ходе многолетних исследований.Свободное пространство без препятствий для коленей обеспечивает комфорт пользователям любого роста.
  • Эргономичные рукояти
Удобные движущиеся рукояти обеспечивают комфортную поддержку. Встроенные кнопки управления позволяют на ходу менять параметры тренировки.
  • Большие педали с нескользящим покрытием
Педали FlexForm™ длиной 38 см обеспечивают множество вариантов постановки ног. Нескользящую поверхность педалей легко чистить.
  • Цветовые решения
Возможность выбора цвета рамы: титановый шторм или арктическое серебро.

_______________________________________________

Deluxe версиясында колдонуучулардын ыңгайлуулугу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр каралган: жүк келтирүүнү жөндөөчү ыңгайлуу баскычтар туткаларда жайгашкан, FlexForm™ педалдарындагы жумшак каптоо кыймылдарды дагы да жылмакай кылууга жардам берет. Көп жылдык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө текшерилген кыймыл траекторияларынын жылмакай жана табигыйлыгынан улам, бул тренажорлор жумшак жана ошол эле кезде эффективдүү көнүгүүлөрдү жасоого мүмкүндүк берет.

Тизелер үчүн тоскоолдуктарсыз бош орун, чоңойтулган тайгаланбас педалдар жана эргономикалык туткалар – ар кандай узундуктагы (бой)  колдонуучулар үчүн ыңгайлуулукту камсыз кылат.

  • Табигый кыймылдар
51 см кадамдын оптималдуу узундугу, кыймылдын жылмакай жана табигый түрдө турукташкан траекториясы көп жылдык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө эсептелип, бышыкталган.  Тизе үчүн тоскоолдуксуз бош орун ар кандай узундуктагы (бой) колдонуучулар үчүн ыңгайлуулукту камсыз кылат.
  • Эргономикалык туткалар
Ыңгайлуу кыймылдоочу туткалар ыңгайлуу колдоону камсыздайт. Орнотулган башкаруу баскычтары машыгуу параметрлерин иш учурунда өзгөртүүгө мүмкүндүк берет.
  • Тайгаланбас каптоосу менен чоң педалдар
38 см узундуктагы FlexForm™ педалдары бутту жайгаштыруунун ар кандай варианттарын камсыз кылат.
Педалдардын тайгаланбас тышкы бетин тазалоо оңой.
  • Түстүү чечимдер
Раманын түсүн тандоо мүмкүнчүлүгү: титан бороон же арктикалык күмүш.

Вид/Түрү: Кардиотренажеры/Кардиотренажорлор

Назначение/Дайындоо: Тренажеры для дома/Үй үчүн тренажорлор

Тип/Тиби: Кросс-тренажер/Кросс-тренажор

Спецификации/Спецификациялар

Спецификации/Спецификациялар

Максимальный вес пользователя - 181 кг
Длина - 218 см
Ширина - 73 см
Высота - 163 см
Вес тренажера - 137 кг
__________________________________________
Колдонуучунун максималдуу салмагы - 181 кг
Узундугу - 218 см
Туурасы - 73 см
Бийиктиги - 163 см
Тренажордун салмагы - 137 кг