СИЗДИН ДОЛБООР ҮЧҮН УНИКАЛДУУ КОНЦЕПЦИЯ

Биз үчүн ар бир долбоордун уникалдуулугу маанилүү, ошондуктан биз фитнес-жабдууларды жеткирип эле койбостон, долбоордун концепциясын иштеп чыгууга, машыгуу залын долбоорлоштурууга жана ага ылайыктуу фитнес-технологияларды тандоого жардамдашабыз.
Сиздин максаттарыңызга жана каалоолоруңузга таянуу менен, биз сиздин долбоор үчүн уникалдуу стилди, анын форматын жана концепциясын аныктоого көмөктөшөбүз.
Архитекторлордун командасы машыгуу залын долбоорлоштуруп чыгат, зоналарды мыкты түрдө бөлүштүрүүгө жана ылайыктуу жабдууларды тандоого жардамдашат.
Аз электр схемалары жана электрдик жайгашуулар үчүн биз бардык тийиштүү техникалык документацияларды жана техникалык тапшырманы даярдап беребиз.
Видеодо фитнес-клубдардын жана ишке ашкан долбоорлордун визуализацияларынын салыштыруулары көрсөтүлгөн! Айырмачылыктарды таба алдыңызбы? Реалдуулук менен мындай так дал келишүүгө –3D-тураны иштеп чыгууда кардар менен тыгыз байланышта болгон Discover Fitnessтин архитектор командасынын профессионалдык иши аркылуу жетсе болот.
Видеодо фитнес-клубдардын жана ишке ашкан долбоорлордун визуализацияларынын салыштыруулары көрсөтүлгөн! Айырмачылыктарды таба алдыңызбы? Реалдуулук менен мындай так дал келишүүгө –3D-тураны иштеп чыгууда кардар менен тыгыз байланышта болгон Discover Fitnessтин архитектор командасынын профессионалдык иши аркылуу жетсе болот.
Видеодо фитнес-клубдардын жана ишке ашкан долбоорлордун визуализацияларынын салыштыруулары көрсөтүлгөн! Айырмачылыктарды таба алдыңызбы? Реалдуулук менен мындай так дал келишүүгө –3D-тураны иштеп чыгууда кардар менен тыгыз байланышта болгон Discover Fitnessтин архитектор командасынын профессионалдык иши аркылуу жетсе болот.

Ири ассортимент бар болгондуктан, биз клубдун концепциясын актуалдуу фитнес-трендтердин жана суроо-талаптагы багыттардын негизинде иштеп чыга алабыз. Жана концепцияны ишке ашырууга көмөктөшөбүз.Ири ассортимент бар болгондуктан, биз клубдун концепциясын актуалдуу фитнес-трендтердин жана суроо-талаптагы багыттардын негизинде иштеп чыга алабыз. Жана концепцияны ишке ашырууга көмөктөшөбүз.
БИЗДИН ДОЛБООРЛОРДУН 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАРЫ
БИЗ МЕНЕН БАЙЛАНЫШУУ
Заявканы толтуруңуз жана сиздин фитнес-мейкиндикти жабдулоо боюнча консультация алыңыз.
БИЗДИН ДҮКӨН
720001, Кыргызстан, Бишкек ш., Тоголок, Молдо көч., 3б