ПРОГРАММАЛАР БОЮНЧА ОКУТУУДАН ӨТКӨН, СЕРТИФИКАТТАЛГАН ТРЕНЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИ
БИЗДИН ДҮКӨН
720001, Кыргызстан, Бишкек ш., Тоголок, Молдо көч., 3б