МАРКЕТИНГДИК КОЛДОО

Сиздин клуб үчүн комплекстүү маркетингдик колдоо. Жагымдуу жана ыңгайлуу машыгуу чөйрөсүн жаратууга жардам бере алчу кардарларды тартуу үчүн биз бардык керектүү каражаттарды беребиз.

МАРКЕТИНГДИК КОЛДОО

Сиздин клуб үчүн комплекстүү маркетингдик колдоо. Жагымдуу жана ыңгайлуу машыгуу чөйрөсүн жаратууга жардам бере алчу кардарларды тартуу үчүн биз бардык керектүү каражаттарды беребиз.

МАРКЕТИНГДИК КОЛДОО

Сиздин клуб үчүн комплекстүү маркетингдик колдоо. Жагымдуу жана ыңгайлуу машыгуу чөйрөсүн жаратууга жардам бере алчу кардарларды тартуу үчүн биз бардык керектүү каражаттарды беребиз.
КЛУБ ҮЧҮН МАТЕРИАЛДАР:
Соцтүйүндөр үчүн контент
Биздин дизайнерлер силердин кардарларга дем берип, аларды фитнес-максаттарга багыттоочу иштиктүү жана жагымдуу lifestyle-имидждерин иштеп чыгышат.
Клубдун сайты үчүн видео,
фото жана тексттер
Биз силерге кардарларды тартуу үчүн бардык керектүү каражаттарды беребиз – фото-, видео-, тексттик материалдар, алар силерде гана болгон өзгөчөлүктөр тууралуу башкаларга айтып берүүгө жардамчы болот.

Клубдун сатуулар бөлүмү үчүн материалдар

Сатуулар бөлүмүн окутуу жана иштөөсү үчүн биз презентацияларды жүргүзөбүз, анда биздин жабдуулар тууралуу кеңири айтып беребиз жана кардарларга баалуулугу анык болушу үчүн, товарларыбыздын уникалдуу өзгөчөлүктөрүн баса белгилебиз.

Заявканы толтуруңуз жана сиздин фитнес-мейкиндикти жабдулоо боюнча консультация алыңыз.
БИЗ МЕНЕН БАЙЛАНЫШУУ
БИЗДИН ДҮКӨН
720001, Кыргызстан, Бишкек ш., Тоголок, Молдо көч., 3б