КӨБҮРӨӨК БИЛҮҮ
Бетке кам көрүү жаатындагы инновациялык чечимдер өзүбүзгө кам көрүү үчүн көптөгөн жаңы ыкмаларды ачат
КӨБҮРӨӨК БИЛҮҮ
Францияда америкалык компания тарабынан атайын иштелип чыккан RockTape Beauty Gentle кинезио тейпи бет үчүн!
Таанымал
Trigger Point – дүйнөдөгү эң популярдуу массаж роллери! Цилиндрдын универсалдуу көлөмү жана стандарттуу катуулугу көпчүлүк колдонуучуларга туура келет – жаңы баштагандарга да, тажрыйбалууларга да.

DISCOVER FITNESSдин КАТАЛОГУ

БИЗДИН ДҮКӨН
720001, Кыргызстан, Бишкек ш., Тоголок, Молдо көч., 3б